Privacyverklaring

Ga ook naar: VoorwaardenIncasso

LinusWiggers.nl (handelsnaam van ProxLin Automatisering), gevestigd aan Tweede Oude Heselaan 181 A-B, 6542 VE te Nijmegen en ingeschreven onder KvK nummer 54541417, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

E-mail: info@linuswiggers.nl
Telefoon: 088-WIGGERS (9444377)
Postadres: Tweede Oude Heselaan 181 A-B, 6542 VE, Nijmegen

Persoonsgegevens die wij verwerken

LinusWiggers.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (bij gebruik incasso)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@linuswiggers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LinusWiggers.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bereiken (bellen of e-mailen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief of mailing;
 • Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

LinusWiggers.nl neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LinusWiggers.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Factuurgegevens waaronder bankrekeningnummers: tot 10 jaar nadat de dienstverlening vanuit LinusWiggers.nl stopt i.v.m. archivering om fiscale redenen;
 • Personalia en contactgegevens: nooit, tenzij een verzoek hiertoe wordt ingediend.

Delen van persoonsgegevens met derden

LinusWiggers.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. LinusWiggers.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LinusWiggers.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. LinusWiggers.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we geanonimiseerde cookies die het surfgedrag bijhouden zodat we bezoekersaantallen en gedrag kunnen bijhoude

Op basis van het soort cookies hoeft LinusWiggers.nl geen cookiemelding op de website te plaatsen. Je kunt je wel zelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LinusWiggers.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@linuswiggers.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op jouw verzoek.

LinusWiggers.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LinusWiggers.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@linuswiggers.nl. LinusWiggers.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Er worden enkel beveiligde netwerken gebruikt die zijn voorzien van een firewall;
 • Bij gebruik van publieke WIFI netwerken wordt altijd via een VPN gewerkt;
 • Op computers en apparatuur wordt waar mogelijk en nodig gebruik gemaakt van firewall’s en/of virusscanners;
 • De website is beveiligd met een TLS (voorheen SSL) certificaat. Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (linuswiggers.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres;
 • Overal waar wachtwoorden gebruikt worden, worden deze per account uniek en random aangemaakt en opgeslagen in gerenommeerde wachtwoordkluis-software. Er worden nooit wachtwoorden hergebruikt.
 • In alle online (SAAS-)applicaties, websites en apparaten wordt waar mogelijk gebruikt gemaakt van Two Factor Authenticatie (2FA) als aanvulling op wachtwoord authenticatie.