Incasso

Ga ook naar: PrivacyverklaringVoorwaarden

Via onderstaande formulier kun je akkoord geven voor automatische incasso van je facturen. Alle velden dienen ingevuld te worden, inclusief de handtekening en de akkoordverklaring onderaan. Je kunt ook aangeven of reeds ontvangen facturen alsnog via automatische incasso geind moeten worden. Bij voorbaat dank voor je vertrouwen!

  SEPA Automatische machtiging


  (BIC Code van de bank, op te zoeken in de lijst of via: betaalvereniging.nl)

  Ondertekening machtiging

  (Zet hieronder een handtekening met muis, trackpad of vinger in het witte vlak)

  Ook reeds verstuurde (en nog niet betaalde) facturen automatisch incasseren? JaNee

  Ik ga akkoord dat LinusWiggers.nl maandelijks de kosten voor hosting, domeinen, onderhoud(scontract) en andere opdrachten via automatische SEPA-incasso van onze rekening afschrijft. Tevens ben ik gemachtigd om namens de 'Organisatie' akkoord te geven op deze machtiging. Ik ontvang altijd via e-mail een factuur waarop duidelijk wordt welk bedrag geïncasseerd wordt.